• -->

คู่มือการใช้ T.C.K. Pallet

"ทนคุ้มค่า....ราคาประหยัด"
ที.ซี.เค พาเลทพลาสติก

 

ข้อแนะนำในการใช้งาน  และการดูแลรักษาพาเลทพลาสติก

      1.  ไม่ควรทิ้งพาเลทพลาสติกลงมาจากที่สูงเกินกว่า 1 เมตร เพราะอาจทำให้พาเลทพลาสติกแตกหักและเสียหายได้
  2. ควรวางพาเลทพลาสติกบนพื้นเรียบและค่อนข้างแข็งแรง เช่น พื้นคอนกรีต และไม่ควรมีเศษวัสดุอื่นอยู่ใต้พาเลท
 

  3.  ควรใช้อุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายพาเลทเปล่าและพาเลทที่กำลังใช้งาน เท่านั้น เช่น Forklift, Handlift หรือ Stacker และไม่ควรใช้งาของ Forklift ดันหรือกระแทกที่ขาของพาเลท

  4.  ไม่ควรใช้พาเลทพลาสติกรับน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน หรือเกินกว่าที่บริษัทผู้ผลิตได้กำหนดไว้ (Dynamic Load)

  5.  ควรวางสินค้าหรือวัตถุดิบ ให้สม่ำเสมอ ไม่ควรวางหนักไปด้านใดด้านหนึ่งหรือทิ้งน้ำหนักเป็น Point load
  6.  ควรใช้ Forklift และ Handlift ที่มีความยาวของงาใกล้เคียงกับขนาดของพาเลท เพื่อป้องกันการกระแทกของพาเลทแผ่นอื่นๆ และการเสียบงา ควรเสียบด้วยความระมัดระวัง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของพาเลทพลาสติก
  7. เมื่อเกิดความสกปรกกับพาเลท ใช้น้ำสะอาดล้างออกเท่านั้น สิ่งสกปรกต่างๆ ก็จะหลุดออกทันที พาเลทพลาสติกของ T.C.K. ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน สามารถทนกรด-ด่าง ได้อย่างดีเยี่ยม
  8.  พาเลทพลาสติกของ T.C.K. สามารถทนแสงแดดและทนฝนได้ จึงสามารถกองเก็บได้ ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง